معنی کلمه فروشگاه آبسردکن به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آبسردکن به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه فروشگاه آبسردکن به انگلیسی می شود Water cooler store

Leave a Reply