معنی کلمه آبسردکن قدیمی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آبسردکن به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه آبسردکن قدیمی به انگلیسی می شود Old water cooler

Leave a Reply