معنی کلمه آبسردکن ارزان به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به آبسردکن به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه آبسردکن ارزان به انگلیسی می شود Cheap water cooler

Leave a Reply